دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

برنامه استفاده از اماکن ورزشی دانشگاه ویژه اساتید و کارمندان( زیر نظر مربی)

۱۰ اسفند ۱۳۹۴ | ۱۹:۵۰ کد : ۵۵۴۳ اطلاعیه های کارکنان و هیات علمی
تعداد بازدید:۱۸۶

ردیف

رشته ورزشی

روز

ساعت

مکان

1

  • والیبال
  • فوتسال
  • تنیس روی میز

( برادران)

شنبه- دوشنبه

30/15الی30/17

سالن ورزشی شماره یک

2

  • والیبال
  • تنیس روی میز

(خواهران)

یکشنبه-سه شنبه

30/15الی30/17

سالن ورزشی شماره دو

3

شطرنج

یکشنبه-سه شنبه

30/15الی30/17

سالن شطرنج

4

شنا(برادران کارکنان)

یکشنبه-سه شنبه

30/15الی17

 

استخر

 

5

شنا(برادران اساتید)

یکشنبه-سه شنبه

30/17الی19

6

شنا(خواهران کارکنان)

شنبه-دو شنبه

30/15الی17

7

شنا(خواهران اساتید)

شنبه-دو شنبه

30/13الی15

8

بدنسازی برادران

شنبه الی چهارشنبه

30/15 الی 30/17

سالن بدنسازی

 

نظر شما :