دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

مراسم اعتکاف دانشجویی

۲۴ فروردین ۱۳۹۵ | ۱۸:۴۸ کد : ۵۵۷۳ اطلاعیه های دانشجویی
تعداد بازدید:۱۱۲
مراسم اعتکاف دانشجویی

اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های  آزاد اسلامی استان کرمان برگزار می کند:
مراسم اعتکاف دانشجویی
زمان ثبت نام:  25  لغایت 31 فروردین
محل ثبت نام برادران: اداره کل اجتماعی و فرهنگی دانشگاه(دفتر کارشناس اقامه نماز)
محل ثبت نام خواهران:واحد خواهران دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ( ساختمان اداری 3)
هزینه ثبت نام: 10000تومان
زمان برگزاری مراسم: 95/2/2 لغایت 95/2/4
محل برگزاری مراسم اعتکاف ویژه برادران: مسجد دانشگاه علوم پزشکی( افضلی پور)
محل برگزاری مراسم اعتکاف ویژه خواهران: مسجد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان


نظر شما :