دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

روسای پیشین دانشکده

۱ حجت الاسلام بهین زاد حجازی

۲ حمید میرزایی