دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

معاونت پژوهش و فناوری دانشکده

 

فرزانه بیگ زاده عباسی

 

خلاصه سوابق تحصیلی

 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

دکتری مدیریت بازرگانی– گرایش مدیریت مالی

تاریخ اخذ مدرک :۱۳۹۰

 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی بین الملل

تاریخ اخذ مدرک :۱۳۸۲ (دانشجوی ممتاز دوره)

 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

لیسانس شیمی کاربردی

تاریخ اخذ مدرک: ۱۳۷۱

آدرس وبلاگ: finance2020.mihanblog.com

 

مدارک و مهارتهای مرتبط

 • Assessment and Workplace Training(AWT)

گواهینامه روش تدریس از TAFE استرالیا

 • گواهینامه روش تدریس و ارائه مطالب – ۸ ساعت

 • دوره اینترنت – ۳۰ ساعت

 • دوره طراحی صفحات وب – ۳۰ ساعت

 

خلاصه سوابق کاری

 • ۱۳۹۵- تا کنون معاون پژوهش و فناوری دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 • ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ مدیرگروه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، صنعتی، اجرایی دانشگاه آزاد واحد کرمان

 • ۱۳۹۳ تا کنون عضو شورای پژوهشی دانشکده ادبیات، دانشگاه آزاد واحد کرمان

 • ۱۳۹۲- ۱۳۹۳ مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات کرمان

 • ۱۳۹۱- ۱۳۹۳ – مدیر گروه کارشناسی مدیریت بازرگانی، صنعتی، دولتی دانشگاه آزاد واحد کرمان

 • ۱۳۸۵- تا کنون- هیات علمی دانشگاه آزاد واحد کرمان

 • ۱۳۸۵-۱۳۸۸ مجتمع فنی تهران - مدیر مالی و اداری امور بین الملل

 • ۱۳۸۴- ۱۳۸۵ مجتمع فنی تهران – رئیس گروه مدیریت بین الملل برگزاری دورههای MBA با همکاری TAFE استرالیا

 • ۱۳۸۳- ۱۳۸۴ مجتمع فنی تهران – کارشناس دپارتمان بین الملل

 • ۱۳۸۱- ۱۳۸۳ شرکت پیوند اردیبهشت - مدیر بازرگانی

 • ۱۳۷۲- ۱۳۸۱ آزمایشگاه کشاورزی کویر- مدیر آزمایشگاه