دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

اعضای هیات علمی

 

یاسر سالاری

امان الله علیمرادی

محمود آقاجانی

جلال ایرانمنش

محمدرضا فرزادمقدّم

زیبا طهماسبی

دکتر سعیدرضا رهاوی عزآبادی

اعضای هیأت علمی مأمور به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان:

دکتر سید رضا موسوی

دکتر افشین صالحی