دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

معرفی گروه

از سال ۱۳۸۹ با پذیرش دانشجو در رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی در مقطع کارشناسی ارشد، این گروه فعالیت خود را آغاز کرد. براساس مصوبه هشتصد و چهارمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۹، عنوان رشته از "علوم کتابداری و اطلاع رسانی" به "علم اطلاعات و دانش شناسی" تغییر یافت. این گروه با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد با عنوان علم اطلاعات و دانش شناسی در گرایش "مدیریت اطلاعات"، فعالیت خود را ادامه داد.

 

معرفی رشته:

علم اطلاعات و دانش شناسی رشته ای است که در بطن خود با مدیریت اطلاعات و دانش سروکار دارد و هدف اساسی آن ایجاد شرایط مناسب برای دسترسی آسان و موثر جامعه (اشخاص و سازمان‌ها) به اطلاعات است. این حرفه براساس اصول و بنیان‌های نظری که در طول تاریخ حیات خود تدوین نموده است، فرایندهایی را برای گزینش و فراهم آوری، سازماندهی، و اشاعه اطلاعات انجام می دهد. برای آموزش این فرایندها به کارکنانی که باید در کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی به جامعه خدمت کنند، حرفه کتابداری دوره‌های آموزشی رسمی را به ویژه در سطح آموزش عالی برقرار کرده است.

ضرورت و هدف دوره:

در طول سال‌های اخیر صدها کتابخانه و مرکز اطلاعاتی در سازمان‌های دولتی و غیردولتی از جمله مراکز صنعتی و بازرگانی ایجاد شده تا به نیازهای اطلاعاتی متنوع و رو به رشد سازمان‌ها، مدیران و افراد پاسخ دهند. تحولات ناشی از افزایش انواع منابع و نظام‌های اطلاعاتی و نیز گسترش انواع فناوری‌های نوین از یک سو و نیازهای فزاینده و متنوع جامعه (افراد، سازمان‌ها، و شرکت‌ها) از سوی دیگر، حرفه علم اطلاعات و دانش شناسی را بر آن داشته است تا در محتوا، شیوه ها، و نظام آموزشی که دانش و مهارت مورد نیاز کتابداران را به آنها انتقال داده، بازنگری کنند. ضرورت بازنگری در برنامه‌های درسی این حرفه به طور قابل ملاحظه ای در نشریه‌ ها، کتاب‌ها و همایش‌ها مطرح شده است. توجه به تدوین برنامه‌ های آموزشی جدید و متناسب با نیازهای روز از نقاط مثبت نظام آموزشی تلقی می شود.

مقطع کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی با توجه به ضرورت دست اندرکار شدن دانش آموختگان این حوزه در پست‌های مدیریتی و اجرایی مراکز اطلاعاتی و کتابخانه ها و لزوم کارکرد موثر و خلاقانه مدیریت اطلاعات از اهمیت زیادی در نظام آموزشی در ایران برخوردار است. به همین دلیل، این برنامه جدید مناسب آموزش این سطح از کتابداران تدوین شده و پیشنهاد می گردد.

هدف گرایش " مدیریت اطلاعات" تربیت متخصصانی است که با توجه به تحولات در محیط اطلاعاتی و نیز دگرگونی در نیازهای اطلاعاتی جامعه، قادر به مدیریت تولید، گردش و مصرف اطلاعات در کتابخانه ها و بویژه مراکز اطلاعاتی در سازمان‌های دولتی و غیردولتی باشند.

 

نقش و توانایی دانش آموختگان:

از دانش آموختگان این سطح از علم اطلاعات و دانش شناسی انتظار می رود وظایف زیر را به طور مطلوب به انجام رسانند:

  • نیازشناسی، برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی برنامه های مرتبط با مدیریت اطلاعات (تولید، گردش و مصرف اطلاعات) برای افزایش کارآمدی سازمان‌های دولتی و غیردولتی از جمله کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی؛

  • انجام فعالیت‌های تخصصی، فنی و خدماتی در ارتباط با ایجاد نظام اطلاعاتی در مراکز اطلاعاتی و نیز در بخش‌های مختلف کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی؛

  • طراحی و یا کمک به طراحی سیستم های مدیریت اطلاعات برای پشتیبانی از برنامه ریزی و تصمیم‌ گیری در مراکز اطلاعاتی و سازمان‌ها؛

  • انجام پژوهش در مسائل عمده مرتبط با مدیریت اطلاعات (نیازشناسی، گزینش، فراهم آوری، سازماندهی، پردازش و اشاعه اطلاعات).