دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

اعضای هیات علمی

محمدحسین متقی

 

مسعود پورکیانی - رزومه

 

دکترسنجر سلاجقه - رزومه

 

  دکتر شیوا مداحیان - رزومه

 

سعید صیادی - رزومه

 

افلاطون امیری

 

مژگان درخشان

 

حمیدرضا ملایی

 

عباس بابایی نژاد

 

فرزانه بیگ زاده عباسی - رزومه

 

محمد جلال کمالی

 

زهرا شکوه - رزومه

 

نوید فاتحی راد - رزومه

 

زهرا انجم شعاع

 

امین نیک پور

 

مهدی محمد باقری - رزومه